Oslo fri Workshop Day

– FOR FRIE OG FRIVILLIGE PROFESJONELLE SCENEKUNSTNERE.

Lørdag 19. juni 2021 • 10:00 - 21:00

I anledning Oslo teatersenters 45-årsdag inviterer vi en liten gruppe scenekunstnere til en hel dag med faglig påfyll, nettverksbygging, underholdning og sosialt samvær i smittevernvennlige omgivelser:-)
Program

1. Utendørsoppvarming – gjør deg klar til dagens workshop.
2. Workshop (inkludert lunsjservering).
3. Grilling, steppdanskonsert; Øy med Janne Eraker og Kristoffer Lislegaard, Live podcast-innspilling av Frifolk og kunstner-speed-date.

Hvem kan melde seg på?

For å delta på workshopdagen må du være medlem av Scenekunst+, eller tilhøre en gruppe som er medlem av Scenekunst+.
Det er ingen krav til utdanning eller arbeidserfaring, men du må anse deg selv som en profesjonell scenekunstner.

Er du ikke medlem av Scenekunst+ kan du bli det her.

Meld deg på én av to workshops
NB: Workshopene går samtidig, så du kan IKKE melde deg på begge.
10 plasser per workshop, førstemann til mølla!
WORKSHOP I SKUESPILLERTEKNIKK, EVEN LYNNE …
STEDSSPESIFIKT TEATER, CLAIRE DE WANGEN …

Ved å melde deg på én av workshopene over binder du deg til å delta på hele arrangementet, fra kl. 10:00 til 21:00.

Pris

Bursdagspris: Kr 200,-
Dekker deltakelse på hele dagens program, inkludert lunsj og middag.

NB: Alle deltakere må kunne vise til en fersk negativ koronatest.

WORKSHOP I SKUESPILLERTEKNIKK
– med innføring i metoden for handlende analyse.

Kursholder: Even Lynne
Antall plasser: 10
Pris: Kr. 200,-
Bli medlem av Scenekunst+ her

  • Hvordan kan skuespilleren hjelpe seg selv til å leve troverdig under innbilte omstendigheter på scenen?
  • Når skuespilleren ikke «får det til» i en scene; hvor er det egentlig feilen ligger?
  • Kan skuespillerfaget tilby konkrete verktøy og begreper som en del av et profesjonelt håndverk?

Søkelyset i kurset settes på skuespillerfagets ABC og grunnleggende byggesteiner. Det gis i den forbindelse en innføring i metoden for handlende analyse, som i dag har stor utbredelse blant de yngre generasjonene av norske skuespillere.

Metoden er basert på Konstantin Stanislavskijs arbeider, og ble innført på Teaterhøgskolen av den russiske professoren Irina Malochevskaja på midten av nittitallet.

Gjennom arbeid med små og øvelsespregede dramatiske situasjoner (såkalte etyder) lærer deltagerne om psykofysiske mål, omstendigheter med pluss- og minus-fortegn, oppmerksomhetssirkler, vurderinger, plutseligheter, tempo- rytme, drivende omstendighet, indre stemme og mange andre viktige elementer innenfor skuespillerfaget.

Forståelsen av de grunnleggende bestanddelene avmystifiserer skuespillerkunsten, og gjør den tilgjengelig for alle som vil løfte sitt sceniske arbeid. 


PÅMELDING, WORKSHOP I SKUESPILLERTEKNIKK
Image
EVEN LYNNE 

Lynne er tidligere dekan for Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han var også faglig leder for skuespillerutdannelsen på Teaterhøgskolen i en årrekke, og har sin profesjonelle bakgrunn som skuespiller fra blant annet Den nationale scene, Nathionalteatret og Trøndelag teater.

Til daglig jobber han som førstemanuensis på Steinerhøyskolen i Oslo. Han er også faglig leder for Program of Artistic Excellence in Performing Arts (ArtEx) som eies av KHIO, Den norske filmskolen og Norges musikkhøgskole.

WORKSHOP I STEDSSPESIFIKT TEATER

Kursholder: Claire de Wangen
Antall plasser: 10
Pris: Kr. 200,-

Claire de Wangen/ de Wangen-produksjoner lager scenekunst med sted og omsluttende publikumsstrategier som utgangspunkt. Hver forestilling søker etter nye innfallsvinkler og særegen dynamikk mellom sted fiksjon og publikum mellom teater og tilskuer. De Wangen-produksjoner ledes av Claire de Wangen (regi, manus, prod.) og Morten Bendiksen (visuelt, teknisk og prod.), og tilvirker forestillinger i tett samarbeid med øvrige medvirkende kunstnere i ulik sammensetning fra prosjekt til prosjekt.

De Wangen leder en stedsspesifikk workshop med sensoriske og romlige publikumsstrategier i fokus. Arbeidet blir til i møtet mellom workshopdeltakerne, stedet og utvalgte foreslåtte omstendigheter.

Nettside: dewangen.com
Facebook: facebook.com/dewangen


PÅMELDING, WORKSHOP I STEDSSPESIFIKT TEATER
Image

Om Oslo fri

Oslo fri er en uformell arena hvor oslopublikummet får et innsyn i byens frie, frivillige og semi-profesjonelle scenekunstmiljø, samtidig som det er en møteplass for byens scenekunstnere.
Oslo fri gir scenekunstnere muligheten til å vise og diskutere sin kunst med andre. Terskelen for hva som vises er lav, og skal legge til rette for visninger av uferdige prosjekter så vel som ferdige forestillinger.
Oslo fri fungerer som en arena hvor grupper kan invitere potensielle investorer, samarbeidspartnere, casting-agenter, teatersjefer ol. til forestillingen sin.